Miljoentje hier, miljoentje daar

Lieve beste prinses Beatrix, Majesteit,

Dec.2012: Er is 400 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek in de topsectoren van de Nederlandse economie. Minister van economische zaken Kamp heeft dit aan de Tweede Kamer verteld. Ruim 1500 bedrijven trekken komend jaar 318 miljoen euro uit voor onderzoek en het kabinet legt er 83 miljoen euro bij.

Dec. 2012: Asscher maakt 100 miljoen vrij om de werkeloosheid bij jongeren en ouderen te bestrijden.

Mei 2013: De afgelopen jaren is voor ruim 95 miljoen euro geknoeid met toeslagen. Bulgaren die zich in Nederland lieten inschrijven bij een gemeente om huur en zorgtoeslagen op te strijken. Staatssecretaris Frans Weekers kondigde een nieuwe maatregel aan om de fraude de kop in te drukken.

Nederland moet dit jaar ongeveer 350 miljoen euro meer aan de EU afdragen dan voorzien. Minister Jeroen Dijsselbloem sprak over “een tegenvaller”. Als het tegenzit komt er later dit jaar nog een rekening van meer dan 150 miljoen bovenop.

Juni 2013 vertelt minister Asscher in Luxemburg dat hij 600 800 miljoen uitgeeft om banen te “scheppen”.In Luxemburg heeft Asscher afspraken gemaakt met Roemeense en Bulgaarse collega’s over schijnconstructies en malafide werkgevers. Nederland gaat de samenwerking met Roemenië en Bulgarije versterken om uitbuiting van werknemers tegen te gaan

uit de krant van 29 juni 2013: Premier Rutte zegt “terecht geen geld beschikbaar voor aanpak Nederlandse jeugdwerkloosheid”.

Uit de krant van 4 juli 2013: Rutte: werkloze jongeren naar Nederland halen.

Juli 2013: Bezuinigingspakket wordt ingrijpend. In het bezuiningspakket waarover het kabinet deze zomer beslist zullen “ingrijpende maatregelen en vergaande hervormingen” zitten aldus minister Dijsselbloem.

Juni 2013: Minister Fred Teeven wou eerst 340 miljoen (3400 banen) op de gevangenissen besparen, maar nu wordt dat dus 271 miljoen (2000 banen) bezuinigen.

Defensie moet NOG ruim 330 miljoen bezuinigen al dus minister Jeanine Hennis-Plasschaert

Juni 2013: minister Edith Schippers heeft moeite met mensen die de ziektekostenverzekering niet meer kunnen betalen.Ze noemt hen ‘wanbetalers’. Terwijl wanbetalers toch echt wat anders zijn. Ze dreigt nu de verzekeraars te korten als zij niet harder er aan werken dat iedereen betaalt anders worden zij gekort. Op 1 januari waren er nog 299.000 verzekerden met een betalingsachterstand van minimaal een half jaar. Op 1 april was het aantal opgelopen tot 306.000 en op 1 juni stond de teller op 314.000. Met dit groeitempo komt het aantal wanbetalers van wie de premie geïncasseerd wordt door loonbeslag dit jaar uit op ongeveer 340.000 mensen die de ziektekosten niet meer kunnen betalen.

Juni 2013: Minister Stef Blok gaat bezuinigen. Hij stoot de komende tijd bijna een derde van de kantoorruimte af en hoopt hiermee jaarlijks 142 miljoen te bezuinigen.(62 miljoen in Den Haag en 80 miljoen in de rest van het land) Daardoor komen tien tot vijftienduizenden banen op de tocht’. 10.000 tot 15.000 banen foetsie.

4 juli 2013: Het kabinet trekt dit jaar 20 miljoen uit voor de armoedebestrijding. Het grootste deel van dit bedrag, 19 miljoen, gaat naar gemeenten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken doet een beroep op de gemeenten om het geld vooral in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen.

Ik kan nergens lezen of het voor Nederlandse arme gezinnen gaat of voor Kroaten in Kroatië of andere vreemde landen.

13 juli 2013: Bezuinigingen in de zorg zijn noodzakelijk willen niet meer ziekenhuizen in de rode cijfers belanden. Dit jaar lijden meer dan tien Nederlandse algemene ziekenhuizen verlies.In totaal tellen de Nederlandse ziekenhuizen 172.000 fte’s. Op de meeste plaatsen kan een inkrimping door natuurlijk verloop worden opgevangen stond er in de krant. Een natuurlijk verloop is dat een oudere werknemer met pensioen gaat en haar plaats word ingenomen door een jongere kracht. Als die plaats niet word ingevuld is het dus helemaal geen natuurlijk-verloop want de overgebleven werknemers zullen het werk van die collega’s moeten opvangen, terwijl er thuis iemand zich rot zit te solliciteren voor een vaste baan.

Dan heb ik het niet eens over de basisscholen die deze maand voorgoed gesloten zijn uit bezuinigingsmaatregel.
De Thuiszorg die fors aan het bezuinigen is.
De bouwsector, winkels sluiten met de bosjes, weekbladen verliezen lezers, woningmarkt enz.enz.
Al die ontslagenen zijn mensen met vaste Nederlandse maandlasten. Huizen die minder waard worden en niet meer verkocht worden. JP nou nou wat gaat het goed met de economie. En waar gaat Joanna over klagen? Over “Beatrix rot op” terwijl dat mens er niks aan kon doen dat de regering dit land naar de filistijnen helpt.

Wat heeft het voor nut dat Asscher zoveel geld steekt in de werkeloosheidsbestrijding als de andere ministers werkelozen creëren. Dat is water naar de zee dragen.

Ik heb geen 400 miljoen nodig om onderzoek te doen naar de Nederlandse economie. Dit ziet een kleuter nog dat het helemaal fout gaat lopen. Hoogopgeleiden hebben hun koppie-koppie nodig om na te denken en geen dikke beurs.

Nou nou wat zijn we blij dat ondanks ons “nee’ tegen de Europese Grondwet toch doorgedouwd is. En alle hoogopgeleiden houden hun mond. Kunnen ze straks zeggen: “wir haben es nicht gewust”.

Zuchttttttttttttttt……………..

©missie M.

*Wanbetalers, en de betekenis ervan

Lieve beste prinses Beatrix, majesteit,

Ik heb afgelopen maandag een bericht gelezen in de krant. De titel bij de foto van minister Edith Schippers doen we gruwelen. Ik denk dat minister van Volksgezondheid niet weet wat het woord ‘wanbetalers’ betekend.

Als verzekeraars niet beter hun best doen, wil Schippers korten op de vergoeding die zij krijgen van het College voor Zorgverzekeringen voor de wanbetalers die daar worden aangemeld. Wanbetalers worden dan veel duurder voor verzekeraars. En die gaan dan vanzelf harder lopen, denkt de minister. Schippers dreigde eerder dit jaar ook al met zo’n korting. Op 1 januari waren er nog 299.000 verzekerden met een betalingsachterstand van minimaal een half jaar. Op 1 april was het aantal opgelopen tot 306.000 en op 1 juni stond de teller op 314.000. Met dit groeitempo komt het aantal wanbetalers van wie de premie geïncasseerd wordt door loonbeslag dit jaar uit op ongeveer 340.000.

Wanbetaler= een slechte betaler. Iemand die niet wil betalen.

Iemand die wel wil, niet genoeg geld heeft en keuzes moet maken. ‘Wat is belangrijker’, dat mijn huur betaald word óf de zorgverzekering?Dat is géén wanbetaler maar iemand die prioriteiten stelt. Iemand die met weinig moet doen en niet iemand die het niet wil betalen.

Wilt U met Uw zoon, de koning praten aub?

Doei

©missie M.

-Snelle slakken

Lieve beste prinses Beatrix, majesteit,

Ik wil U alvast feliciteren met de verjaardag van Alexia die morgen 8 jaar word.

Tuinslakken. Was ik een aanstormend bioloog geweest, dan kon ik  promoveren met een proefschrift over de slak.

De slak is helemaal geen traag vooruit komend ‘weekdier’. Ik had vanmorgen een slak in de GFT-bak gedaan omdat daar afgeknipte bladeren in lagen en ik de slak ‘moe was’. De GFT-bak is heel diep en was nog lang niet vol. Toen ik niet veel later weer wat GFT-afval in de bak wou doen zat de slak al helemaal boven tegen het deksel aan. De slak is sneller dan we altijd gedacht hebben.

Dan ga ik nu mijn nachtpon aantrekken en mijn tanden poetsen. Welterusten.

Doei.

©missie M.

-Oplossing gevonden voor Teeven en Asscher

 

Geachte ministers-met-de-miljoenen,

Minister Fred Teeven u wou eerst 340 miljoen (3400 banen) op de gevangenissen besparen, maar nu wordt dat dus 271 miljoen (2000 banen) bezuinigen.

Attentie minister Lodewijk Asscher. Als u nou van die 600 miljoen PLUS die 100 miljoen van afgelopen december bij elkaar optelt dan zijn dat 700 miljoen euro. Dat is toch echt veel cent vind ik. Voor die 700 miljoen euro moet u de jeugd en ouderen werkeloosheid bestrijden heeft U gezegd. Als U nou de helft aan Fred Teeven geeft dan is hij en het hele gevangeniswezen gered. Dus geen 3400 werkelozen erbij, maar blijven de 3400 banen bestaan. De andere helft geeft U aan de zorgsector (maar let op dat dit bedrag niet naar de bestuurders gaat) zodat daar ook de banen blijven bestaan. Dan heeft U banen GERED en iedereen blij.Want zeg nou zelf….Hoe wilt u het voor mekaar krijgen om zoveel banen (als wat Teeven wil schrappen) te scheppen?  Door cursussen te geven “wat moet ik wel en wat niet in de sollicitatiebrief schrijven?” als er toch nooit een baan langs komt wandelen.

Punt. Doei

©missie M.

-Even mopperen op Asscher en Teeven

Lieve beste prinses Beatrix, Majesteit,

Waar moet ik beginnen? Ik weet niet waar ik moet beginnen?

Ik word duizelig van al die tegenstrijdigheden en die miljoenen die heen en weer vliegen.

In dec.2012 stond in de krant dat staatssecretaris Teeven 11 gevangenissen wou sluiten en de rest in de Randstad wou ‘concentreren’. U kunt het stukje lezen in het blog “Gebezuinig hier en daar”.

Afgelopen week las ik dat Fred Teeven zijn bajesplan “verzacht” heeft. Want…er hoeven nu geen 26 gevangenissen dicht maar 19 gevangenissen. Is dat verzachten als het de bedoeling was dat het er 11 (in dec.2012) zouden zijn, en nu geen 26 (in maart 2013) meer maar 19. Dat zijn er nog altijd méér dan die 11 uit dat uitgelekt plan van dec. 2012.  Er krijgen nu geen 2000 gedetineerden een enkelband maar “slechts” 800. Stel U zich eens voor dat ene Hannebal Lecter een enkelband zou dragen….zelfs de enkelband zou niet veilig meer zijn.

Begin dit jaar was het de bedoeling dat de gevangenis “te Roer” in Roermond open kon blijven…nu gaat die gevangenis Te Roer dicht.

En nu…. het ‘klapstuk’…Minister Asscher vertelde vorige week in Luxemburg over zijn besluit 600 miljoen te steken in de bestrijding van de werkeloosheid.

 Ook heeft minister Asscher in Luxemburg afspraken gemaakt met Roemeense en Bulgaarse collega’s over schijnconstructies en malafide werkgevers. Nederland gaat de samenwerking met Roemenië en Bulgarije versterken om uitbuiting van werknemers tegen te gaan.

Voor welke werkelozen worden die 600 miljoen gebruikt? Voor Roemenen en Bulgaren in Nederland aan het werk te helpen? Terwijl wij zoveel werkelozen hebben en er 100 miljoen is uitgetrokken om de Nederlandse jeugd en ouderen werkeloosheid te bestrijden? HOE? Door Roemenen, Polen en Bulgaren de baantjes in Nederland te geven zonder sollicitaties?

Ik ga mijn jas aandoen en wandelen.

Doei.

 

©missie M.

rommelmarkt

Lieve beste Majesteit,

Ik was vanmorgen op een rommelmarkt en had een leuke vaas gekocht .Ik betaalde en kreeg als wisselgeld een euro muntstuk terug met U en uw zoon op afgebeeld. Op de rommelmarkt is je gulden een daalder of drie waard.

doeiiiiiii

*Koningin Fabiola 85 jaar

Lieve beste prinses Beatrix, majesteit,

Vorige week is koningin Fabiola, de weduwe van koning Boudewijn van België, 85 jaar geworden. De week ervoor had de regering een half miljoen van haar loon afgetrokken.

In januarie jl.had Di Rupo al aangekondigd dat de ‘dotatie’ aan de koningin-weduwe na 2013 van 1,4 miljoen naar 923.000 euro zou dalen.

In de krant stond dat de van Spaanse afkomst gravin de Mora y Aragón vindt dat ze moet “boeten” voor een fiscale constructie waarmee ze haar erfenis voor haar talloze neven en nichten wilde regelen zonder dat die successierechten moesten betalen. ….gier….piep piep…Snak snak…wapper wapper…Die neven en nichten zijn toch al schatrijk?! We moeten toch allemaal belasting betalen…Ze ontving 27 miljoen aan belastinggeld in 20 jaar tijd. De erfenis van haar overleden man zou 75 miljoen bedragen.

Koning Albert had in 1993 ook al gevraagd om al zijn kinderen een dotatie te geven…..Gelukkig heeft de regering-Di Rupo bepaald dat in de toekomst alleen nog belastinggeld naar de koning (m/v), kroonprins (m/v) en koningin-weduwe gaat.

Koningin-weduwe Fabiola, U vind het een sobere 85-ste verjaardag…U vind dat u moet boeten? weet U wat boete is? Als men heel zijn leven hard heeft gewerkt en veel belasting heeft betaald…geen thuiszorg krijgt omdat die te duur is, en dan misschien ooit in een verpleeghuis terecht komt, en dat je dan nog één of geen koekje meer bij de koffie krijgt omdat dat te duur is. Doei.

©missie M.

**Orbis heeft de best betaalde bestuurders

 

Lieve beste majesteit, prinses Beatrix,

Ik lees elke dag de krant en toch toch was me een nieuwtje ontglipt. Ik hoorde het op de radio. Ben toen alle kranten gaan napluizen maar nee ik kon het artikel niet vinden. Ik heb het nagezocht op internet en daar vond ik het. Ik vind het nl heel triest dat bij de ouderenzorg en Thuiszorg zo verontrustend bezuinigd word. En dan lees ik het volgende

 

7 juni 2013: RvB Orbis in top 50 topsalarissen zorg

De complete Raad van Bestuur van Orbis behoort tot de top 50 best verdienende bestuurders in de ouderenzorg.

Dat blijkt uit een overzicht van vakbond Abvakabo FNV over topsalarissen van vorig jaar. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Cees Sterk, had een inkomen van bijna 240.000 euro. De twee andere bestuurders verdienden ongeveer 230.000 euro.

Ook twee bestuurders van Meandergroep in Landgraaf komen voor in de top 50 met salarissen van zo’n 240.000 en 220.000 euro. De bestuursvoorzitter van Proteion Thuiszorg in Midden- en Noord-Limburg verdiende vorig jaar ruim 210.000 euro.

De vakbond maakt jaarlijks een lijst van de 50 best verdienende bestuurders in de ouderenzorg. In dat overzicht gaat het om het bruto inkomen met de pensioenbijdrage, bonussen en eventuele ontslagvergoedingen.

 

Cees Sterk, U weet wel die man die toen liet onderzoeken wie er allemaal ontslagen moest worden omdat Orbis drastisch moest bezuinigen….Omdat een verpleegkundige of verzorgende waarschijnlijk te duur is met een gewoon uurloontje. Terwijl hij zelf nog meer verdiend dan de president van Frankrijk.

En waar heeft Samsom Diederik het dan over? Over de problemen met de “vergrijzing”.

Er was ooit een stenen tijdperk, een bronzen tijdperk, een ijzeren tijdperk en nu hebben we het graaierstijdperk.

Majesteit, wat doen we hiermee?

doei.

©missie M.

*Slakken in mijn tuin

Lieve beste prinses Beatrix, majesteit,

Toen ik gisteren tussen mijn bloemetjes wat onkruid uittrok kwam ik slakjes tegen. Verschillende mooi gekleurde huisjes droegen ze op de rug. Ik heb ze niet dood gemaakt maar “verhuisd”. U vind ze misschien lekker in een deftig restaurant maar ik vind ze niet leuk in mijn tuintje. En ik vraag me af “wie o wie heeft die slakken in mijn tuintje ‘gepoot’ of gezaaid?”

Ze eten gaten in mijn planten en maken zo’n slijmerige strepen. Als ze over de weg zijn gekomen dan had ik wel sporen gezien.Met het tempo dat ze hebben kunnen ze toch nooit op tijd gearriveerd zijn…maar ze zitten wel erg vlug in mijn tuin. Nee nee dat kan dus niet het geval zijn. Ik vind het ook zielig als ze straks opgegeten worden omdat ze op de nominatie staan voor duurzaam voedsel. Steun onze boeren maar goed, zodat we gewoon aardappeltjes en groenten kunnen eten.

En geef dat “weggegooid-geld” voor die “onbenullige”-onderzoeken in de Veluwe maar aan de boeren en aan de zorg.

doei.

©missie M.

**De praatpaal

Lieve beste prinses Beatrix,

De praatpaal gaat op termijn weg las ik….Even Kenny Rogers terug spoelen. Zo’n mooi lied “Lady”….De praatpaal dus, aaaaaaaaahhhh jammer, weer iets dat uit sterft.  Ik heb nog nooit tegen een praatpaal gesproken en de kans word nu nog kleiner dat mijn oerkleinkinderen dat ooit nog mee maken. (De kans dat ik oerkleinkinderen zal hebben is al heel klein) Monumentenzorg waar zitten jullie?

In 1987 werden nog 193.000 oproepen gedaan via een paal, vorig jaar waren dat er 39.655 las ik. Veel minder, maar dat zijn toch nog wel erg veel mensen die er gebruik van hebben gemaakt vind ik. Als die 39.655 mensen toen niet naar de paal hadden kunnen lopen… geen gsm hadden…of de accu leeg….beltegoed op… dan stonden ze daar vast nog met pech. Een keer in de vijf jaar worden de batterijen in een praatpaal vervangen, en dat kost dan 300.000 euro voor alle praatpalen samen. Dat zijn wel erg dure batterijen…maar ze gaan wel vijf jaar mee in weer en wind. Er staan 3323 praatpalen langs de door Rijkswaterstaat beheerde A- en N-wegen. Als die 3323 palen moeten worden verwijderd…dan zijn de mensen van Rijkswaterstaat toch al op de standplek van de paal…dus…een batterij vervangen is dan nog altijd goedkoper dan een vrachtwagen er naar toe sturen en dan met vijf man die paal uit de grond trekken, gat dichten, en afvoerkosten betalen.

Nu het liedje van Kenny samen met Lionel Richie…”Three times a lady”.

Kunnen ze die batterijen niet vervangen door zonnepaneeltjes op die praatpaal te plaatsen…naast de autosnelweg schijnt altijd de zon want bomen zijn er nauwelijks. Als we straks nog meer moeten bezuinigen dan gaan de gsm-m-tjes ook minderen en willen we juist weer aan de praatpaal. Misschien kan U een hint geven aan Uw zoon koning Willem-Alexander.

Ik ga mijn nachtpon aantrekken en mijn tanden poetsen zodra ik de warme melk op heb.Ik wens U een fijne nachtrust.

©missie M.